Działka inwestycyjna, 66 100 m2


Nr ogłoszenia:53
Miasto:Młynów
Ulica:Młynów
Dzielnica:
Województwo:Dolnośląskie
Rodzaj nieruchomości:Działka
Typ transakcji:sprzedaż
Rynek:wtórny
 
Telefon:748657151
Strona WWW:brak...
E-mail:
 
 
Cena:  9 zł

Informacje dodatkowe:

Cena: 9 zł Rok budowy: Typ zabudowy:wolnostojący
Stan obiektu: dobry Pow. mieszkalna(m2): Liczba pięter:
Rynek:wtórny Pow. działki (m2): Droga dojazdowa: brak
Budulec:inny Pow. całkowita (m2): Dach:inne
Piętro: Ogrodzenie działki: brak Liczba pokoi:
Ogrzewanie: brak Kanalizacja: brak Okna: plastikowe
Media:


OKOLICA:
Góry,    Łąki,   


OPIS:

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 16222, KW 16223, KW 24300, KW 51583, KW 66334, KW 79562, KW 16224, KW 84247 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Tomasz Glapiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2011r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: należących do dłużników:(...) położonych: 57-300 Kłodzko, Młynów, dla których Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: 1/KW 16222, KW 16223, KW 24300, KW 51583, KW 79562, KW 16224, KW 84247 Skrócony opis: grunty na kopalinach- udokumentowane złoże szarogłazu; Na części działek prowadzona jest eksploatacja złóż szarogłazu na podstawie koncesji posiadanej przez obecnego właściciela. 2/KW 66334, Skrócony opis: nieruchomość gruntowa zabudowana ruinami zakładu (byłej papierni) dz. nr 27/6 AM-1, Młynów Suma oszacowania wynosi 13 080 630,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 810 472,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 308 063,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 56 10902327 0000 0001 1253 7720 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15 w pok. 231 I piętro odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel 74/ 865 71 51
BRAK MAILA DO OGŁOSZENIODAWCY

Poleć stronę:

Temat
Treść
Twój email
E-mail odbiorcy:
* Wymagane pola